Plan lekcji

Wydarzenia

SKARBY WROCŁAWIA I PRAGI

Gimnazjaliści z trzecich klas udali się w tym roku szkolnym na trzydniowe wycieczki do Wrocławia i Pragi. W pierwszym dniu odwiedzili wrocławskie ZOO. Szczególne wrażenie zrobiło Afrykarium, gdzie mogli podziwiać podwodny i naziemny świat zwierząt. Obiekt ten jest największym oceanarium ...

Czytaj więcej

LEKCJA BIOLOGII I GEOGRAFII W OGRODZIE BOTANICZNYM

30 maja 2017r. uczniowie klas drugich naszej szkoły wybrali się na wycieczkę do krakowskiego Ogrodu Botanicznego organizowaną przez Mirosławę Dzikowską i wychowawców klas.
Młodzież miała możliwość podziwiania wielu ciekawych gatunków roślin, w tym okazy...

Czytaj więcej

XIV KONKURS WIEDZY O WIELKIEJ BRYTANII I KRAJACH ANGLOJĘZYCZNYCH

Nie tylko znajomość języka, ale także historii, kultury i dnia codziennego Wielkiej Brytanii i Krajów Anglojęzycznych liczyła się podczas XIV Konkursu Wiedzy o Wielkiej Brytanii i Krajach Anglojęzycznych. Wzięło w nim udział 16 uczniów...

Czytaj więcej

O Nas...

Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu istnieje od 1 września 1999r.
Budynek szkoły położony jest przy ul. Janusza Korczaka 7 w Olkuszu. Pierwszym dyrektorem placówki był mgr Marek Lasota, od 2001r. do 2015r. funkcję tę sprawowała mgr Bożena Krok we współpracy z mgr Agatą Kotnis – zastępcą dyrektora. Od września 2015r. stanowisko dyrektora szkoły powierzono mgr Agacie Kotnis, natomiast stanowisko zastępcy dyrektora mgr Iwonie Lis. 7 kwietnia 2016r. pani Agata Kotnis stanęła do konkursu na dyrektora szkoły i będzie pełnić tę funkcję przez kolejne lata.

Szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej, kształci i wychowuje na miarę XXI wieku. Podstawą naszych działań są takie wartości jak: mądrość, kreatywność, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zachowanie godności człowieka i kultura słowa. Każdy uczeń w naszej szkole może liczyć na indywidualny rozwój. Wierzymy, że dając uczniom podstawy gruntownej i rzetelnej wiedzy inspirujemy ich do wysiłku badawczego oraz rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Dokładamy wszelkich starań, by nasi wychowankowie stawali się aktywnymi, samodzielnymi i odpowiedzialnymi Polakami i Europejczykami.
W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stale doskonaląca swój warsztat. Znaczna większość nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania dwu przedmiotów. Zapewniają oni wszechstronny rozwój uczniów poprzez wprowadzanie własnych rozwiązań metodycznych w nauczanych przedmiotach. Szczególną opieką otaczani są ci uczniowie, którzy mają problemy w nauce. Dużą wagę przywiązujemy w szkole do wychowania młodzieży. W tym celu wypracowaliśmy jasne zasady wychowawcze. Szczególe znaczenie ma dla nas kontakt z rodzicami, gdyż to oni mają największy wpływ na wychowanie swoich dzieci. Zawsze służymy wsparciem i pomocą w rozwiązaniu problemów.
Od wielu lat osiągamy najwyższe w gminie wyniki z obu części egzaminu gimnazjalnego - jesteśmy szkołą sukcesu. Zajmujemy wysokie lokaty w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach wiedzowych, artystycznych i sportowych. Odnosimy sukcesy w małopolskich konkursach kuratoryjnych.Szkoła w obiektywie
Szczęśliwy numerek
ŚRODA

18