Plan lekcji

Wydarzenia

SPOTKANIE Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ NA KRAKOWSKIM KAZIMIERZU

Krakowski Kazimierz jest miejscem szczególnym, został bowiem ukształtowany przez trwające kilka wieków sąsiedztwo chrześcijańsko-żydowskie. To miejsce niezwykle bogate kulturowo, dlatego uczniowie klas trzecich naszego gimnazjum od wielu lat odwiedzają tę dzielnicę, by pogłębić wiedzę...

Czytaj więcej

INTEGRACJA NA SZLAKU ORLICH GNIAZD

23 września klasy 1a oraz 1e wraz z wychowawcami wybrały się na wycieczkę integracyjną na Jurę Krakowsko-Częstochowską.
Celem wyjazdu było przede wszystkim lepsze poznanie się i zintegrowanie zespołów klasowych, ale także zwiedzenie tzw. Orlich Gniazd, czyli jurajskich fortyfikacji obronnych wzniesionych ...

Czytaj więcej

WRZESIEŃ 1939

Wrzesień jest dla Polaków miesiącem pamięci o rodakach, którzy 77 lat temu bronili ojczyzny przed wdzierającym się w nasze granice wrogiem. 1 września 1939 roku hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, rozpoczynając II wojnę światową, a 17 września cios w plecy zadała nam Rosja Sowiecka. Osamotnieni ...

Czytaj więcej

O Nas...

Gimnazjum Nr 3 im. Aleksandra hr. Fredry w Olkuszu istnieje od 1 września 1999r.
Budynek szkoły położony jest przy ul. Janusza Korczaka 7 w Olkuszu. Pierwszym dyrektorem placówki był mgr Marek Lasota, od 2001r. do 2015r. funkcję tę sprawowała mgr Bożena Krok we współpracy z mgr Agatą Kotnis – zastępcą dyrektora. Od września 2015r. stanowisko dyrektora szkoły powierzono mgr Agacie Kotnis, natomiast stanowisko zastępcy dyrektora mgr Iwonie Lis. 7 kwietnia 2016r. pani Agata Kotnis stanęła do konkursu na dyrektora szkoły i będzie pełnić tę funkcję przez kolejne lata.

Szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania społeczności szkolnej, kształci i wychowuje na miarę XXI wieku. Podstawą naszych działań są takie wartości jak: mądrość, kreatywność, sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zachowanie godności człowieka i kultura słowa. Każdy uczeń w naszej szkole może liczyć na indywidualny rozwój. Wierzymy, że dając uczniom podstawy gruntownej i rzetelnej wiedzy inspirujemy ich do wysiłku badawczego oraz rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Dokładamy wszelkich starań, by nasi wychowankowie stawali się aktywnymi, samodzielnymi i odpowiedzialnymi Polakami i Europejczykami.
W szkole pracuje wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna stale doskonaląca swój warsztat. Znaczna większość nauczycieli posiada uprawnienia do nauczania dwu przedmiotów. Zapewniają oni wszechstronny rozwój uczniów poprzez wprowadzanie własnych rozwiązań metodycznych w nauczanych przedmiotach. Szczególną opieką otaczani są ci uczniowie, którzy mają problemy w nauce. Dużą wagę przywiązujemy w szkole do wychowania młodzieży. W tym celu wypracowaliśmy jasne zasady wychowawcze. Szczególe znaczenie ma dla nas kontakt z rodzicami, gdyż to oni mają największy wpływ na wychowanie swoich dzieci. Zawsze służymy wsparciem i pomocą w rozwiązaniu problemów.
Od wielu lat osiągamy najwyższe w gminie wyniki z obu części egzaminu gimnazjalnego - jesteśmy szkołą sukcesu. Zajmujemy wysokie lokaty w powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich konkursach wiedzowych, artystycznych i sportowych. Odnosimy sukcesy w małopolskich konkursach kuratoryjnych.Szkoła w obiektywie
Szczęśliwy numerek
CZWARTEK

21
NABÓR DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH


• PRZEWODNIK DLA KANDYDATÓW
• TERMINY